Tuesday, 12 January 2016

BizTalk 3.0 : MAGIC Sales

M.A.G.i.C Sales
Teknik 5 Langkah Menjual
Barisan Usahanita dan Usahawan
Peserta Bengkel MAGiC Sales
Teknik 5 Langkah Menjual

Sesi Demo Jualan
MAGiC Sales
Teknik 5 Langkah Menjual

BizCoach Din Deraman
Perunding Minda Usahawan
MAGiC Sales
Teknik 5 Langkah Menjual

Akademinda Bizpoint
Akademi Minda Usahawan

No comments: