Wednesday, 9 November 2016

Majlis Silaturrahim

Tetamu Akademinda Bizpoint
6 Nov 2016

Jamuan Kesyukuran

BizCoach Din Deraman
Bersama Dr Dini dan Datin Basirah

Akademinda BizPoint
Bangi Gateway
Monday, 26 September 2016

Tuesday, 9 August 2016

BizCoach Din Deraman

BizCoach Din Deraman
MOFA Business Coaching
Akademi Minda Usahawan

BisKaunselor INSKEN 500
Institut Keusahawanan Negara
BizCoach Din Deraman
TOT Program
Akademi Latihan Yapim

BizCoach Din Deraman
Program Pengembangan Usahawan
Industri Asas Ternakan
Jabatan Veterinar Malaysia

BizCoach Din Deraman
MOFA Business Coaching
Akademi Minda Usahawan

Tuesday, 2 February 2016

Akademinda Bizpoint

Kian Hari Kian Meriah
Terima kasih Kerana Menyokong.

Pro MTN
Professional Muslim Trainer Network

Bengkel MAGIC Sales
Seni Menjual

Program PowerTalk
Kendalian PLF Rosidi Sohod


Team Sinergy
Akademi Minda Usahawan
&
Akademi Mutawwif Training Centre (AMTC)
Berpakat Menambah Berkat

Program Business RoadMap 2016
Kendalian BizCoach Din Deraman

Program PowerTalk
Pelajar 10-15 tahun
Kendalian PLF Rosidi Sohod


Menjana Minda Usahawan
Membudayakan Perniagaan
Akademinda Bizpoint
Bandar Baru Bangi

BizCoach Din Deraman
Professional Business Coach

Tuesday, 12 January 2016

BizTalk 3.0 : MAGIC Sales

M.A.G.i.C Sales
Teknik 5 Langkah Menjual
Barisan Usahanita dan Usahawan
Peserta Bengkel MAGiC Sales
Teknik 5 Langkah Menjual

Sesi Demo Jualan
MAGiC Sales
Teknik 5 Langkah Menjual

BizCoach Din Deraman
Perunding Minda Usahawan
MAGiC Sales
Teknik 5 Langkah Menjual

Akademinda Bizpoint
Akademi Minda Usahawan

Tuesday, 5 January 2016

Design MyBusiness RoadMap 2016

Para MINDApreneur
Peserta Program Business RoadMap2016
Kendalian BizCoach Din Deraman

Business RoadMap 2016
Meningkatkan GROW & GET !

Fasa Fasa Perniagaan
Blue Ocean Strategy

MOFA Intensive Business Coaching

BizCoach Din Deraman
Perunding Minda Usahawan

Akademinda Bizpoint
Akademi Minda Usahawan
Where Great Entreprenuer Begin